A Cristalleries Olot oferim un servei professional i de qualitat

A part dels productes que tenim, oferim alguns serveis interessants i a vegades imprescindibles.

Servei urgent de ruptures en vidre aïllant

Disposem d’un servei d’entrega ràpida en vidres aïllants de cambra d’aire.

Servei de recollida de vidres

Oferim la recollida de tot tipus de vidres vells, tant a empreses com a particulars.